Praktijk voorbeelden

divider

Ruzie op de werkvloer

Op een afdeling Accounts Payable van een groot concern lopen de spanningen tussen drie medewerksters hoog op. Er wordt geroddeld, gepest en gescholden en het werk blijft liggen.
Na een intake van de mediator met de HR manager, besluit de mediator te beginnen met individuele gesprekken met alle medewerksters.
Na deze drie gesprekken, heeft de mediator twee medewerksters uitgenodigd voor een gezamenlijk gesprek. De dames in kwestie zijn altijd zeer vriendschappelijk met elkaar omgegaan maar de vriendschap is bekoeld en door één van hen zijn vriendschappelijke banden aangeknoopt met de derde werkneemster. Dit heeft gekwetste gevoelens tot gevolg en oplopende irritatie wederzijds.
In het gezamenlijke gesprek spreken beide dames hun gevoelens uit en ook hun wederzijdse waardering. Excuses worden gemaakt en aanvaard. Na afloop van het gesprek geven beiden aan weer verder te kunnen als collega’s.

Gehoord worden

Een leidinggevende in een verzorgingstehuis zit al weken ziek thuis nadat er ernstige kritiek op haar functioneren is geuit.
De werkgever heeft bij de mediator aangegeven dat zij graag in één dag klaar willen zijn met de mediation.
Tijdens de mediation is de werkneemster lang aan het woord en zeer emotioneel. De leidinggevende luistert en geeft haar de ruimte.
De leidinggevende op zijn beurt legt uit waarom het vertrouwen in de werkneemster is geschaad. Het gesprek is open en constructief, maar als beiden hun verhaal hebben gedaan dringt de “en hoe nu verder-vraag” zich op.
De mediator besluit beiden apart te nemen. In de vertrouwelijkheid van dit gesprek geeft de werkneemster aan niet meer terug te willen en ook de werkgever ziet een voortzetting van het dienstverband niet zitten.
Weer terug bij elkaar durft de werkneemster het niet aan om te zeggen dat ze niet meer wil en wordt het gesprek beëindigd met de toezegging van de werkgever dat hij zal terugkoppelen, na overleg met de organisatie.
Hierna blijft het even stil, maar na een paar weken komt het bericht dat partijen inmiddels met elkaar beëindigingsgesprekken hebben gevoerd en dat zij in goede harmonie afscheid zullen nemen.

Omgangsregeling

Een al geruime tijd gescheiden stel met één dochter meldt zich aan.
Zij hadden een omgangsregeling maar de moeder heeft recent besloten dat deze regeling niet meer wordt gevolgd, waardoor de vader zijn dochter enige tijd niet heeft gezien.
De communicatie tussen de ouders is minimaal en zij zijn zeer gespannen in elkaars nabijheid.
De moeder geeft aan dat zij geen vertrouwen heeft in de vader nadat hij een aantal keren zijn afspraken niet is nagekomen. Verder vindt zij haar dochter heel onrustig en onhandelbaar bij terugkomst van een weekend bij de vader.
Er worden over en weer zaken uitgesproken over het verleden en hoe beiden in elkaar steken en dit blijkt een eye-opener. Na het eerste gesprek vraagt de mediator aan de ouders om een wekelijkse telefoonafspraak te maken waar zij elkaar even kort spreken waarna de vader met de dochter praat.
De omgangsregeling komt voorzichtig weer op gang, zij het mondjesmaat.
In de volgende gesprekken ontspannen de ouders zichtbaar en komt er weer vertrouwen bij de moeder. Zij maken afspraken over de omgang en communicatie tussen hen beiden.
Uiteindelijk maken de ouders afspraken over een uitbreiding van de omgang en geven zij aan de communicatiemomenten “over een kopje koffie” te zullen doen.
En de dochter…zij is blij en tevreden en heeft geen last meer van onhandelbaarheid.

Zijn deze praktijkvoorbeelden herkenbaar voor u?

nmv logo

stichting nalatenschapsmediation logo

mfn logo

high trust logo

zam logo

© BQV Mediators