Nalatenschapsmediation

divider

U heeft een conflict in de familie over de verdeling van de erfenis of er is discussie over het testament. U komt er met elkaar niet uit en de emoties lopen hoog op. Of u wilt voorkómen dat er ruzie in de familie komt bij het vrijvallen van een nalatenschap en u wilt de zaken alvast goed regelen. Het overlijden van een familielid en het bijbehorende gemis worden maar al te vaak overschaduwd door conflicten in de familie.

BQV Mediators begeleidt uw familie naar een oplossing waarin de balans in de familie wordt hersteld of goed blijft. BQV Mediators beschikt over gespecialiseerde nalatenschapsmediators die niet zozeer kijken naar de juridische standpunten of wie er gelijk heeft, maar onderzoeken wat er werkelijk aan de hand is.

Werkwijze nalatenschapsmediation

Uw eerste gesprek met de mediator is een gratis kennismakingsgesprek.
U kunt uw vragen stellen en kijken of het klikt met de mediator. Als u besluit met BQV Mediators in zee te gaan maakt u een eerste afspraak. In het eerste gesprek ondertekent u een mediationovereenkomst conform de regels van de Mediatorsfederatie Nederland. Belangrijkste punten hierin zijn vertrouwelijkheid, vrijwilligheid en commitment.

In het algemeen zijn drie tot vijf bijeenkomsten voldoende om tot een oplossing te komen.

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP MET ONZE NALATENSCHAPSMEDIATOR

xandra quaedvlieg bqv mediator

Xandra Quaedvlieg
06 4023 0101
x.quaedvlieg@bqvmediators.nl

nmv logo

stichting nalatenschapsmediation logo

mfn logo

high trust logo

zam logo

© BQV Mediators