Huwelijkse voorwaarden of gemeenschap van goederen?

Nieuwe wet: Huwelijkse voorwaarden de standaard

Met ingang van 1 januari 2018 verandert de wetgeving aangaande het huwelijksvermogensstelsel. Vanaf die datum wordt elk nieuw huwelijk gesloten op huwelijkse voorwaarden en dus niet meer in gemeenschap van goederen. Voorheen moesten de aanstaande echtelieden naar de notaris om huwelijkse voorwaarden op te laten stellen en als ze dat niet deden waren zij  automatisch in gemeenschap van goederen getrouwd. Nu draait de wetgever dit om en ben je, als je niets doet, op huwelijkse voorwaarden getrouwd. Wil je toch in gemeenschap van goederen trouwen, dan zul je naar de notaris moeten.

Hoe zit het ook al weer met gemeenschap van goederen en huwelijkse voorwaarden?

Als je trouwt in gemeenschap van goederen houdt dat in dat alles wat je hebt op het moment van trouwen gemeenschappelijk wordt, zowel de baten als de lasten, dus niet alleen alle goederen maar ook alle schulden.

En ook alles wat er tijdens het huwelijk bijkomt of afgaat aan baten of lasten, is gemeenschappelijk. Als je een onderneming hebt zijn ook daarvan de baten en lasten gemeenschappelijk.

Wanneer je trouwt op huwelijkse voorwaarden sluit je met elkaar een contract waarin je vastlegt welke vermogensbestanddelen je deelt en welke je eigendom blijven. Er zijn allerlei soorten huwelijkse voorwaarden. Het prettige van huwelijkse voorwaarden is dat je alles precies kunt regelen zoals je het wilt hebben en niet vast zit aan een wettelijk standaardsysteem.

Kortom, heb je trouwplannen? Bespreek dan bijtijds wat jullie willen doen en laat je voorlichten over wat in jullie situatie de beste keuze is en hoe je huwelijkse voorwaarden vorm kunt geven.

Bericht Volkskrant